Inzake Kunst
Image default
Aanbiedingen

Kunst, dood & afscheid

Grafkunst in de Tour of Art in Flevoland

Jaarlijks vindt in Flevoland de Tour of Art plaats. Uniek is dat in deze atelierroute ook een crematorium en uitvaartcentrum is opgenomen. Het Yarden Crematorium Ölandhorst opent zijn deuren voor geïnteresseerden en grafkunstenaars tonen er hun werk. Werk dat gerelateerd is aan afscheid nemen en dood. Grafkunstenaars tonen er bijzondere grafkunst, grafmonumenten, fotocollages, rouwsieraden, bijzondere rituelen, bijzondere urnen en gedichten voor op rouwkaarten. Tijdens de open dag kunt een gratis rondleiding krijgen en vragen stellen. Verder is er levende muziek en worden gedichten voor gedragen. Kom kijken, luisteren en stel al uw vragen. U bent van harte welkom.

Gedenktekens

“Gedenktekens” is a Dutch term that translates to “memorials” or “monuments” in English. These are physical structures, objects, or spaces that are created to commemorate or honor a person or an event. Gedenktekens hold significant emotional and historical value for those who wish to remember and pay tribute to loved ones, events, or ideas.

In the context of commemorative art and design, gedenktekens can take various forms, including:

  1. Gravestones or Tombstones: These are typically used to mark the burial site of a deceased person. They often bear the name, birth and death dates, and sometimes a short epitaph or message.

  2. Memorial Plaques or Markers: These are smaller versions of memorials that can be placed in various locations to honor an event, a person, or a specific historical significance.

  3. Monuments and Statues: These are larger structures built to honor historical figures, events, or significant moments. They can be found in public spaces, parks, or specific locations with historical importance.

  4. Memorial Gardens or Parks: These are designated areas, often landscaped and maintained, where people can go to reflect and remember those who have passed away. These spaces may include plaques, sculptures, or other artistic installations.

Gedenktekens can be created using various materials, such as stone, metal, glass, or a combination of these. They may also incorporate artistic elements like sculptures, engravings, inscriptions, or symbolic representations that hold personal or cultural significance.

In contemporary practice, there is a growing trend towards creating personalized and unique gedenktekens that reflect the life, personality, and interests of the individual being commemorated. These personalized memorials aim to provide comfort and solace to the loved ones left behind and serve as a tangible symbol of remembrance and celebration of life.

Kunstenaar en grafkunst

Een van de grafkunstenaars is Jeroen Stok die tijdens deze Tour of Art zijn grafkunst, grafmonumenten van RVS en glas toont.

Jeroen Stok ontwerp samen met nabestaanden memorabele en persoonlijke grafmonumenten van niet alledaagse materialen als Inox, cortenstaal en glas. Het proces van ontwerp, uitvoering en plaatsing met nabestaanden legt hij vast in boekje dat alleen voor de nabestaanden is bedoeld. Het grafmonument is eigenlijk een kunstwerk – vandaar de naam grafkunst.

Sponsor Yarden 

De eigenaar Yarden is een van de hoofdsponsors van deze kunstroute. Yarden kent u vast wel. Onlangs was de uitvaartorganisatie nog in het nieuws vanwege het verhogen van de premies. Yarden is een van de grootste uitvaartverzekeraars in Nederland. Yarden beheert een groot aantal uitvaartcentra, crematoria en begraafplaatsen. Over het hele land zijn uitvaartverzorgers van Yarden te vinden en Yarden heeft daarmee een landelijke dekking. Yarden heeft de laatste jaren steeds meer last van uitvaartverzorgers die op eigen houtje opereren. Vaak verzorgen die een persoonlijkere uitvaart dan de grotere uitvaartorganisaties kunnen aanbieden. De Vereniging Yarden heeft een miljoen leden en opereert zonder winstoogmerk. Yarden zegt een goede uitvaart voor iedereen betaalbaar te willen maken: “Want een goed afscheid helpt je verder”. Let op! De kunstenaars exposeren in het crematorium alleen op zondag hun werk. Op zaterdag doet het Ölandhorst gewoon als crematorium dienst.

 

Memorabel Afscheidsmonumenten

Jeroen Stok presenteert zijn persoonlijke grafmonumenten via Memorabel Afscheidsmonumenten. Hiermee helpt hij nabestaanden met het vinden van persoonlijke gedenktekens. Grafkunst van materialen als RVS, glas en cortenstaal. Alle grafmonumenten gemaakt door Memorabel Afscheidsmonumenten zijn eenmalig en altijd uniek. Alle monumenten worden in Nederland gefabriceerd door vakmensen met liefde voor hun vak. De nabestaanden zijn van harte welkom om tussendoor een kijkje te komen nemen. Plaatsing van het monument gebeurt samen met nabestaanden.

Jeroen Stok 
Memorabel Afscheidsmonumenten 
Moezelstraat 72 
8226 LB Lelystad 
www.memorabel.nl/
info@memorabel.nl 
06-49 351 338

 

 

 

 

 

 

https://www.memorabel.nl/stijl/modern-eigentijds/