Inzake Kunst
Image default
Gezondheid

Hulp bij faalangst van een psycholoog in Zutphen

In het dagelijks leven wordt er veel van je verwacht en dien je regelmatig prestaties te leveren. Zenuwen zijn daarbij zo nu en dan logisch en helpen je tijdens kritieke situaties scherp te zijn. Maar wat als die je gaan beheersen? Faalangst is de angst om te falen of om niet aan je eigen verwachtingen of die van anderen te kunnen voldoen. Het gaat dus om veel meer dan normale spanning, maar om een angst die je geheel kan blokkeren en tot vermijdingsgedrag kan leiden. Dat werkt twijfel en gebrekkig zelfvertrouwen verder in de hand, waardoor een lastig te doorbreken vicieuze cirkel ontstaat. Het is dan ook zaak tijdig de hulp van een psycholoog in Zutphen in te schakelen.

Faalangstbehandeling voor kinderen en volwassenen

De hulp van een psycholoog in Zutphen kan personen met faalangst veel opleveren. We hebben het dan niet alleen over volwassenen, maar ook over kinderen. Bij behandelcentrum BrainSpa vind je zowel voor volwassenen als kinderen de geschikte psycholoog in Zutphen. Net als volwassenen kunnen kinderen spanning voelen, zich verbaal uiten met uitspraken als ‘ik kan het niet’ en lichamelijke problemen als hoofdpijn, buikpijn en slapeloosheid ervaren. Behandelingen als ACT-therapie door de psycholoog in Zutphen zijn praktisch en inzichtgevend. Indien noodzakelijk kunnen ouders betrokken worden bij de faalangstbehandeling van hun kinderen.

Verminder klachten

BrainSpa bestaat uit een multidisciplinair team: klinisch psychologen, neuropsychologen, toegepast psychologen en (kinder)coaches. Een kindercoach is in staat om op speelse wijze de innerlijke wereld van een kind te verkennen. Mindfulness wordt op een speciaal voor kinderen ontwikkelde wijze toegepast. Uiteraard gaat aan elk behandeltraject eerst een grondige analyse vooraf. De analyse toont je waar je valkuilen en sterke kanten liggen en geeft je wat meer inzicht in jezelf en de behandeldoelen waarmee je aan de slag wilt gaan. Elk traject voor kinderen en volwassenen is erop gericht klachten te verminderen, zodat je dagelijks functioneren zal verbeteren.