Inzake Kunst
Image default
Woning en Tuin

Wat moet je weten over de aansprakelijkheidsverzekering?

 

Het leven zit (jammer genoeg) vol met vervelende risico’s waar we als mensen mee geconfronteerd kunnen worden. Voor heel wat van deze risico’s geldt dat we er eigenlijk maar weinig tot zelfs helemaal niets tegen kunnen ondernemen. Het kan gelukkig ook anders. Voor bepaalde aansprakelijkheden die je ten laste gelegd kunnen worden geldt dat je ervoor kan kiezen om de zogenaamde aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Ondanks het feit dat deze verzekering niet wettelijk is verplicht wordt het wel zeer sterk aangeraden om ze af te sluiten. Waarom dat nu precies zo is? Dat kom je meteen te weten bij het doornemen van de onderstaande informatie.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

De aansprakelijkheidsverzekering is zoals de naam reeds aangeeft een verzekering die verschillende niet onbelangrijke aansprakelijkheden dekt waar jij als (potentiële) verzekeringnemer mee geconfronteerd kan worden. Dit betekent in eerste instantie dat je bent verzekerd voor de schade die jij mogelijks zal aanbrengen ten opzichte van derden. Denk hierbij bijvoorbeeld maar eens aan de situatie waarin je de grasmaaier van de buurman mag lenen. Tijdens het maaien van je gazon gaat de grasmaaier stuk waar de buurman jou verantwoordelijk voor acht. In dat geval is het mogelijk dat deze verzekering die je hebt afgesloten daarin tussenkomt. 

Bovenstaande is uiteraard niet de enige situatie die wordt gedekt door dit type verzekering. Wat namelijk wanneer de buurman bij jou op bezoek komt net op het ogenblik dat je het gras aan het afrijden bent. Vervolgens struikelt hij over de kabel die doorheen de tuin is neergelegd waardoor hij zijn voet breekt. Ook in een dergelijke situatie geldt dat jouw aansprakelijkheid in het gedrang kan komen. Gelukkig zorgt het afsluiten van een verzekering voor het verzekeren van je aansprakelijkheden ervoor dat je kan rekenen op de financiële tussenkomst van je verzekeraar. 

Waarom moet je een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

Voor het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering geldt in Nederland geen wettelijke verplichting. Dit betekent dat het geheel aan jou is om als (potentiële) verzekeringnemer te bepalen of je deze verzekering al dan niet gaat afsluiten. In de praktijk blijkt echter dat het merendeel van de Nederlanders er wel degelijk voor kiest om ze af te sluiten. Dat als gevolg van het feit dat je op deze manier toch enkele significante risico’s kan verzekeren. Bovendien is het zo dat de aansprakelijkheidsverzekering ook helemaal niet zo  duur is als veel mensen vermoeden. 

Wanneer je ervoor kiest om een verzekering als deze af te sluiten zal je kunnen vaststellen dat het absoluut niet ongewoon is dat er een bedrag door wordt gedekt die zomaar kan oplopen tot meer dan één miljoen euro. De grootte van dit gedekte bedrag zorgt er in de praktijk voor dat heel wat mensen zich de vraag stellen of het wel betaalbaar is om zo’n verzekering af te sluiten. In de praktijk kan er echter worden vastgesteld dat de kosten die betaald dienen te worden voor deze verzekering onder de vorm van de periodieke verzekeringspremie zeer goed meevallen. 

Wie kan er allemaal worden gedekt door deze verzekering?

Voor de aansprakelijkheidsverzekering geldt dat ze uiteraard in eerste instantie over één specifieke verzekeringnemer beschikt. Dit is de persoon die ervoor heeft gekozen om de verzekering af te sluiten. Dat betekent in de praktijk evenwel niet dat enkel en alleen deze persoon kan rekenen op een dekking van deze belangrijke verzekering. Het is bijvoorbeeld door het afsluiten van een gezinspolis ook mogelijk om je partner mee in te dekken evenals de kinderen waar mogelijks sprake van is. Trapt je kind een bal door de ruit van de buren? Dit is één van de vele situaties waarin je kan rekenen op een tussenkomst van deze duidelijk zeer waardevolle verzekering.

Voor deze verzekering geldt ook dat ze niet alleen dekking kan lenen voor jezelf, je partner en je kinderen. Bovendien is het bijvoorbeeld ook zo dat ze je eventuele huisdieren dekt. Het gebeurt in de praktijk niet zelden dat de huisdieren waar mensen over beschikken bepaalde schade toebrengen aan derden. De kosten kunnen ook bij dergelijke schade aanzienlijk oplopen. Gelukkig zal je kunnen vaststellen dat de aansprakelijkheidsverzekering ook in dergelijke schadegevallen tussenkomst zal verlenen. Het mag hoe dan ook duidelijk zijn, voor ontzettend veel verschillende aansprakelijkheden waar zowel jij als de andere leden van je gezin mee geconfronteerd kunnen worden kan deze verzekering een ronduit uitstekende dekking bieden.

Hoe kan je besparen op jouw aansprakelijkheidsverzekering?

De premie die je moet betalen voor de aansprakelijkheidsverzekering kan op tal van verschillende manieren worden gedrukt. In eerste instantie is het altijd een aanrader om een vergelijking uit te voeren. Vergelijkbaar met bijvoorbeeld de WA-verzekering voor auto’s geldt dat ook aansprakelijkheidsverzekeringen over een enorm concurrentieel karakter beschikken. Dit zorgt ervoor dat het uitvoeren van een eenvoudige vergelijking in de praktijk al snel een meer dan behoorlijke besparing kan opleveren. Dit zonder verlies aan (waardevolle) dekkingen.

Naast bovenstaande moet er rekening mee worden gehouden dat ook voor de aansprakelijkheidsverzekering geldt dat je als verzekeringnemer stil moet blijven staan bij het mogelijks bestaan van een bepaald eigen risico. Dat eigen risico is in eerste instantie voor veel mensen een doorn in het oog. Dat begrijpen we uiteraard perfect, maar toch kan je ze ook in je voordeel laten werken. Hoe dan precies? Zeer eenvoudig, namelijk door ervoor te kiezen om deze bereidwillig te verhogen kan je verzekeringspremie merkelijk lager uitvallen dan standaard het geval zou zijn. In ieder geval, wil je de premie van deze toch wel zeer belangrijke verzekering nog wat meer kunnen  drukken? Dan kunnen deze aangehaalde tips je daar zeker en vast bij helpen.

Tip! Laat je aansprakelijkheidsverzekering opnemen in een pakket!

Tot slot is er nog een laatste zeer interessante bespaartip voor wat het afsluiten van je aansprakelijkheidsverzekering betreft. Indien je graag de kostprijs nog meer wenst te drukken dan met bovenstaande bespaartips reeds mogelijk is kan het in de praktijk een goed idee zijn om deze  verzekering op te laten nemen in een bundel. Voor heel wat mensen geldt dat ze omwille van verschillende redenen een woning gerelateerde verzekering afsluiten. Het kan hierbij niet alleen gaan om de inboedelverzekering, maar ook om de opstalverzekering. Door deze verzekeringen te bundelen met de aansprakelijkheidsverzekering zal je tot de conclusie komen dat je kan rekenen op een interessante bundel die je zomaar een lucratieve korting op kan leveren.